strona główna

O nas

archiwum

turnieje

galeria

kontakt

   

Turniej Badmintona "JESIEŃ Z BADMINTONEM
W SŁUPCY 2020" 

                                           dzieci i młodzież Słupca, 17.10.2020r

 

 


Turniej
współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

 
"Jesień z Badmintonem w Słupcy 2020"

W roku bieżącym turniej zostanie rozegrany w terminie:

   I - turniej 17.010.2020r (sobota)     - gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik 
                                                    młodszy, młodzik, junior młodszy,
 
Program - TURNIEJ I

     -  845  - 915 - weryfikacja zgłoszeń
     -  915  - 930 - losowanie
     -  930  - rozpoczęcie gier

    
    
UWAGA: SĄ TO ORIENTACYJNE TERMINY ROZPOCZĘCIA GIER, MOGĄ ULEC ZMIANIE W   
            ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI UCZESTNIKÓW. W ZWIĄZKU Z TYM PROSZĘ BYĆ
            PRZYGOTOWANYM DO ROZPOCZĘCIA GIER O GODZINĘ WCZEŚNIEJ!

Regulamin Turnieju "Jesień z Badmintonem w Słupcy 2020"

   1. Organizatorem turnieju jest Sekcja Badmintona UKSK "KOPERNIK" Słupca, MOSiR Słupca,
      Urząd Miasta Słupca,
      PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTRSTWO SPORTU I TURYSTYKI
  2. Celem zawodów jest popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży i starszych.
     Umożliwienie rywalizacji uczestników w kategoriach wiekowych.
  3. Turnieje rozegrane zostaną w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców, kobiet
      i mężczyzn:
      - dzieci (kl.I-II)                                  
      - młodzik młodszy (kl.III-IV)
      - młodzik (kl.V-VI)
      - junior młodszy (kl.VII-VIII)
      - junior (szkoły kl.II-IV ponadgimnazjalne)                       
    
UWAGA: warunki rozegrania kategorii jak przy zgłoszeniu (patrz wyżej)
   4. System rozgrywania turnieju uzależniony od ilości zgłoszeń. Przewidywany jest system
      grupowo-pucharowy. W przypadku zgłoszenia więcej niż 16 zawodników w danej
      kategorii turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym.
   5. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów: sety - dzieci, młodzik młodszy 15,
      młodzik, junior młodszy pozostałe kategorie do 21 w zależności od ilości
      startujących sety mogą  zostać skrócone do 15,
   6. Miejsce rozegrania turnieju: Słupca, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kopernika 13,
      5 boisk.
   7. Terminy turniejów i terminy zgłoszeń:
               I - turniej 17.10.2020r (sobota)   - gry pojedyncze
                 zgłoszenia do gry do 15.10.2020r (czwartek)
    
       
       Zgłoszenia do gry e-mailem jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl,
       badminton@badmintonslupca.com.pl

 
  8. Uczestnik zgłaszając się do turnieju i przystępując do gry oświadcza, że jest w pełni     
      zdrowy  i nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu. Uczestnik bierze udział    
      w turnieju na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we    
             własnym zakresie.
     Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w szatniach.
  9. Wyżywienie we własnym zakresie.    
 10. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc przewidziane są medale i dyplomy.                        
     Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.    
      Wśród uczestników turniejów przewidywane jest losowanie nagród rzeczowych
      w miarę możliwości organizatora.

11. Wpisowe do turnieju: do lat 18 10,00 zł/zawodnik, nie dotyczy zawodników
     UKS "KOPERNIK" Słupca z uregulowanymi składkami)                                                  12. Koszty organizacji mistrzostw, zakupu nagród pokrywa MSiT, Urząd Miasta, MOSiR,      Sekcja Badmintona UKS "KOPERNIK" Słupca, sponsorzy.
13. Sponsorzy turniejów:    
     - Burmistrz Miasta Słupca
     - Ministerstwo Sportu i Turystyki
14. Turniej rozegrany zostanie lotkami syntetycznymi; za zgodą przeciwnika dopuszcza się
     grę lotkami piórowymi.
15. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry w badmintona.
16. Osoba zgłaszająca się do turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie/publikację swoich  
     danych osobowych w zgłoszeniu/wynikach do/z zawodów i wizerunku (zdjęcia
     na stronach internetowych Badmintona Słupeckieg, MOSiR Słupca i prasy lokalnej:        
     www.badmintonslupca.com.pl i www.mosirslupca.pl
17. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
18. Osoba zgłaszająca się do turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie/publikację swoich  
     danych osobowych na stronach internetowych Badmintona Słupeckiego i mediów
     lokalnych:  www.badmintonslupca.com.pl , www.mosirslupca.pl , www.slupca.pl ,
     www.twojaslupca.pl. i wydań papierowych.
19. Turniej odbywa się z zachowaniem środków bezpieczeństwa  w związku z występującą 
     sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju.
      Obowiązuje każdorazowe dezynfekowanie rąk przy wejściu na halę i noszenie  
      maseczek przez zawodników, zawodniczki (poza rozgrywaniem meczy), trenerów
       i opiekunów na terenie hali.

20. Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów. Rozstrzygnięcia te są ostateczne
     i nie podlegają zaskarżeniu.
21. Wszystkie dodatkowe informacje szczegółowe: Jerzy Bania - tel. kom. 696 445 176
       Uwaga:
zmiana numeru telefonu.
      e-mail: jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl

 

                                                                                                       góra strony