strona główna

O nas

archiwum

turnieje

galeria

kontakt


   Mistrzostwa Miasta  
Słupca w Badmintonie
              2020 r


                                                                                                   PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY
                                                        PRZEZ MINISTRSTWO SPORTU I TURYSTYKI

Jak co roku w pierwszych miesiącach nowego roku organizowane są Mistrzostwa Miasta Słupca w Badmintonie.
W roku bieżącym turnieje zostaną rozegrane w następujących terminach:

   I - turniej 25.01.2020r (sobota)     - gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik
                                                     młodszy, młodzik, junior młodszy, junior

  II - turniej 22.02.2020r (sobota)     - gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik 
                                                     młodszy, młodzik, junior
   I - turniej 22.02.2020r (sobota)   
                                                  - gry pojedyncze mężczyzn: OPEN,
                                                  - gry pojedyncze kobiet: OPEN,
                                                  - gra parami kobiet: OPEN,       
                                                  - gry parami: mężczyźni OPEN,
                                                  - gra parami: mieszana OPEN,  
                      

 III - turniej 21.03.2020r (sobota) FINAŁ    
                                                  - gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik 
                                                    młodszy, młodzik, junior młodszy, junior
  II - turniej 21.03.2020r (sobota) FINAŁ  
                                                  - gry pojedyncze mężczyzn: OPEN,
                                                  - gry pojedyncze kobiet: OPEN,
                                                  - gra parami kobiet: OPEN,       
                                                  - gry parami: mężczyźni OPEN,
                                                  - gra parami: mieszana OPEN,  

Program TURNIEJ I DZIECI I MŁODZIEŻ

     -  845  - 915 - weryfikacja zgłoszeń
     -  915  - 930 - losowanie
     -  930  - rozpoczęcie gier - 5 boisk

Program TURNIEJ II i III DZIECI I MŁODZIEŻ

     -  845  - 915 - weryfikacja zgłoszeń
     -  915  - 930 - losowanie
     -  930          - rozpoczęcie gier - 4 boiska

Program TURNIEJ I i II DOROŚLI

     -  845  - 915 - weryfikacja zgłoszeń
     -  915  - 930 - losowanie
     -  930          - rozpoczęcie gier - 1 boisko, później udostępniane będą kolejne boiska, po 
                         rozegraniu fazy grupowej dzieci i młodzieży

    
UWAGA: SĄ TO ORIENTACYJNE TERMINY ROZPOCZĘCIA GIER, MOGĄ ULEC ZMIANIE W   
            ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI UCZESTNIKÓW. W ZWIĄZKU Z TYM PROSZĘ BYĆ
            PRZYGOTOWANYM DO ROZPOCZĘCIA GIER O GODZINĘ WCZEŚNIEJ!

Regulamin Mistrzostw Miasta Słupca w Badmintonie
2020 rok

  1. Organizatorem turnieju jest Sekcja Badmintona UKSK "KOPERNIK" Słupca, MOSiR Słupca,
      Urząd Miasta Słupca,
      PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTRSTWO SPORTU I TURYSTYKI
  2. Celem zawodów jest popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży i starszych.
     Umożliwienie rywalizacji uczestników w kategoriach wiekowych.
  3. Turnieje rozegrane zostaną w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców, kobiet
      i mężczyzn:
      - dzieci (kl.I-II)                                  
      - młodzik młodszy (kl.III-IV\)
      - młodzik (kl.V-VI)
      - junior młodszy (gimnazjum)
      - junior (szkoły ponadgimnazjalne)                       
      - OPEN mężczyzn i kobiet
      - OPEN gra parami mężczyzn i kobiet        
      - OPEN gra parami mieszana

UWAGA: warunki rozegrania kategorii jak przy zgłoszeniu (patrz wyżej)
  4. System rozgrywania turnieju uzależniony od ilości zgłoszeń. Przewidywany jest system
      grupowo-pucharowy. W przypadku zgłoszenia więcej niż 16 zawodników w danej
      kategorii turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym.
      Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnieju w przypadku braku zgłoszeń  
      w terminie podanym w informacji o turnieju.
  5. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów: sety - dzieci, młodzik młodszy do 15,
      młodzik, junior młodszy pozostałe kategorie do 21 w zależności od ilości
      startujących sety mogą  zostać skrócone do 15,
  6. Miejsce rozegrania turnieju: Słupca, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kopernika 13,
      5 boisk.
  7. Terminy turniejów i terminy zgłoszeń:
              
I - turniej 25.01.2020r (sobota)   - gry pojedyncze: dzieci i młodzież
      zgłoszenia do gry do 18.01.2020r (poniedziałek)
                
II - turniej 22.02.2020r (sobota)   - gry pojedyncze: dzieci i młodzież
      zgłoszenia do gry do 18.02.2020r (wtorek)
             
 I - turniej 22.02.2020r (sobota)   - gry pojedyncze i parami: dorośli
       zgłoszenia do gry do 10.02.2020r (poniedziałek)
            
III - turniej 21.03.2020r (sobota)   - gry pojedyncze: dzieci i młodzież
       zgłoszenia do gry do 16.03.2020r (poniedziałek)
 
              II - turniej 22.02.2020r (sobota)   - gry pojedyncze i parami: dorośli
       zgłoszenia do gry do 16.03.2020r (poniedziałek)

 
         III - turniej 25.04.2020r (sobota)   - gry pojedyncze: dzieci i młodzież
       zgłoszenia do gry do 20.04.2020r (poniedziałek)
 
              II - turniej 25.04.2020r (sobota)   - gry pojedyncze i parami: dorośli
       zgłoszenia do gry do 20.04.2020r (poniedziałek)

       Zgłoszenia do gry e-mailem jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl,
      

  9. Punktacja:
     - do Mistrzostw zalicza się punkty zdobyte w dwóch turniejach      
       według klucza:
     - 1 miejsce ilość zawodników + 5 pkt
     - 2 miejsce ilość zawodników + 3 pkt
     - 3 miejsce ilość zawodników + 1 pkt
     - 4 miejsce ilość zawodników
     - każde następne miejsce minus 1 pkt
     - w przypadku zdobycia równej ilości punktów w łącznej klasyfikacji o pierwszym miejscu
       decydują wyższe miejsca w turniejach zaliczanych do punktacji.
10. Uczestnik zgłaszając się do turnieju i przystępując do gry oświadcza, że jest w pełni     
     zdrowy  i nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu. Uczestnik bierze udział w turnieju
     na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
     Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w szatniach.
11. Wyżywienie we własnym zakresie.    
12. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w turniejach zaliczanych do punktacji przewidziane
     są medale i dyplomy. Pozostali zawodnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
     W klasyfikacji łącznej za zajęcie pierwszych trzech miejsc statuetki i dyplomy, pozostali 
     uczestnicy dyplomy uczestnictwa. W klasyfikacji łącznej statuetki zostaną wręczone
     zawodnikom uczestniczącym minimum w dwóch turniejach.
13. Wpisowe do turnieju: do lat 18 10,00 zł/zawodnik ,
      powyżej 18 lat 15 zł/zawodnik x ilość gier
(nie dotyczy zawodników UKS "KOPERNIK"  
     Słupca z uregulowanymi składkami)
14. Koszty organizacji mistrzostw, zakupu nagród pokrywa Urząd Miasta, MOSiR, Sekcja 
     Badmintona UKS "KOPERNIK" Słupca, sponsorzy.
15. Sponsorzy turniejów:
    
     - Burmistrz Miasta Słupca
     - Ministerstwo Sportu i Turystyki
    
16. Turniej rozegrany zostanie lotkami syntetycznymi firmy Yonex. Za zgodą  
     przeciwnika dopuszcza się grę innymi lotkami zgodnie z kolejnością lotek PZBad.
17. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry w badmintona.
18. Osoba zgłaszająca się do turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie/publikację swoich  
     danych osobowych na stronach internetowych Badmintona Słupeckiego:
     www.badmintonslupca.com.pl i w mediach w relacjach z turnieju.
19. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
20. Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów. Rozstrzygnięcia te są ostateczne
     i nie podlegają zaskarżeniu.
21. Wszystkie dodatkowe informacje szczegółowe: Jerzy Bania - tel. kom. 696 445 176
      e-mail: jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl

 

                                                                                                       góra strony