strona główna

O nas

archiwum

turnieje

galeria

kontakt

                             


     25 Mistrzostwa Miasta  

     Słupca w Badmintonie
                 2022 r

 

                


25 Mistrzostwa Miasta Słupca w Badmintonie 2022 - Program i regulamin

W kategorii dzieci i młodzieży rozegrane zostaną gry pojedyncze chłopców i dziewcząt:
-klasy   I-II    SP
-klasy  III-IV  SP
-klasy   V-VI  SP
-klasy VII-VIIISP
-klasy  I-IV  SPP

W kategorii dorosłych rozegrane zostaną gry pojedyncze i podwójne mężczyzn i kobiet, pary mieszane:
-OPEN
-+40
osobno rozegrane zostaną kategorie w przypadku zgłoszonych co najmniej 3 zawodników lub par, inaczej będą łączone kategorie OPEN i +40.
W przypadku zbyt małej ilości zawodników i par turniej zostanie odwołany o czym powiadomimy na stronie www.badmintonslupca.com.pl
W zamian zostanie rozegrany dodatkowy turniej dla dzieci i młodzieży


Jak co roku w pierwszych miesiącach nowego roku organizowane są Mistrzostwa Miasta Słupca w Badmintonie.
W 2022 roku będą to 25 Jubileuszowe Mistrzostwa Miasta Słupca w Badmintonie.
Turnieje zostaną rozegrane w następujących terminach:

   I - turniej 15.01.2022r (sobota)     - gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik
                                                     młodszy, młodzik, junior młodszy, junior
   II - turniej 19.02.2020r (sobota)   
                                                  - gry pojedyncze mężczyzn: OPEN,
                                                  - gry pojedyncze kobiet: OPEN,
                                                  - gra parami kobiet: OPEN,       
                                                  - gry parami: mężczyźni OPEN,
                                                  - gra parami: mieszana OPEN,  
 
   II - turniej 19.03.2022r (sobota)
W przypadku odwołania turnieju dla dorosłych
                                                   - gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik 
                                                     młodszy, młodzik, junior
         
  III - turniej 19.03.2022r (sobota)     - gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik 
                                                     młodszy, młodzik, junior
Program TURNIEJ I DZIECI I MŁODZIEŻ

     -  845  - 915 - weryfikacja zgłoszeń
     -  915  - 930 - losowanie
     -  930  - rozpoczęcie gier - 5 boisk

Program TURNIEJ II ? (w przypadku jeżeli się odbędzie) i III DZIECI I MŁODZIEŻ

     -  845  - 915 - weryfikacja zgłoszeń
     -  915  - 930 - losowanie
     -  930          - rozpoczęcie gier - 5 boisk

Program TURNIEJ II DOROŚLI

     -  845  - 915 - weryfikacja zgłoszeń
     -  915  - 930 - losowanie
     -  930          - rozpoczęcie gier -  boisko, później udostępniane będą kolejne boiska, po 
                         rozegraniu fazy grupowej dzieci i młodzieży

    
UWAGA: SĄ TO ORIENTACYJNE TERMINY ROZPOCZĘCIA GIER, MOGĄ ULEC ZMIANIE W   
            ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI UCZESTNIKÓW. W ZWIĄZKU Z TYM PROSZĘ BYĆ
            PRZYGOTOWANYM DO ROZPOCZĘCIA GIER O GODZINĘ WCZEŚNIEJ!

Regulamin 25 Mistrzostw Miasta Słupca w Badmintonie
2022 rok

  1. Organizatorem turnieju jest Sekcja Badmintona UKSK "KOPERNIK" Słupca, MOSiR Słupca,
      Urząd Miasta Słupca,
      PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTRSTWO SPORTU I TURYSTYKI
  2. Celem zawodów jest popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży i starszych.
     Umożliwienie rywalizacji uczestników w kategoriach wiekowych.
  3. Turnieje rozegrane zostaną w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców, kobiet
      i mężczyzn:
      - dzieci (kl.I-II)                                  
      - młodzik młodszy (kl.III-IV\)
      - młodzik (kl.V-VI)
      - junior młodszy (gimnazjum)
      - junior (szkoły ponadgimnazjalne)                       
      - OPEN mężczyzn i kobiet
      - OPEN gra parami mężczyzn i kobiet        
      - OPEN gra parami mieszana

UWAGA: warunki rozegrania kategorii jak przy zgłoszeniu (patrz wyżej)
  4. System rozgrywania turnieju uzależniony od ilości zgłoszeń. Przewidywany jest system
      grupowo-pucharowy. W przypadku zgłoszenia więcej niż 16 zawodników w danej
      kategorii turniej rozegrany zostanie systemem pucharowym.
      Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnieju w przypadku braku
      odpowiedniej ilości zgłoszeń w terminie podanym w informacji o turnieju.

  5. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów: sety - dzieci, młodzik młodszy do 15,
      młodzik, junior młodszy pozostałe kategorie do 21 w zależności od ilości
      startujących sety mogą  zostać skrócone do 15,
  6. Miejsce rozegrania turnieju: Słupca, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kopernika 13,
      5 boisk.
  7. Terminy turniejów i terminy zgłoszeń:
              
I - turniej 15.01.2020r (sobota)   - gry pojedyncze: dzieci i młodzież
      zgłoszenia do gry do 12.01.2022r (środa)
                
II - turniej 19.02.2022r (sobota)   - gry pojedyncze: dzieci i młodzież
   
 
Informacja o rozegraniu turnieju 14.02.2022r (poniedziałek)
      zgłoszenia do gry do 16.02.2022r (wtorek) jeżeli zostanie rozegrany zamiennie
             
II - turniej 19.02.2020r (sobota)   - gry pojedyncze i parami: dorośli
     
Informacja o odwołaniu bądź rozegraniu turnieju 14.02.2022r
      (poniedziałek)

       zgłoszenia do gry do 11.02.2022r (piątek)
            
III - turniej 19.03.2022 (sobota)   - gry pojedyncze: dzieci i młodzież
       zgłoszenia do gry do 16.03.202r (środa)
 
             
       Zgłoszenia do gry e-mailem jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl,
      

  9. Punktacja:
     - do Mistrzostw zalicza się punkty zdobyte w dwóch turniejach      
       według klucza:
     - 1 miejsce ilość zawodników + 5 pkt
     - 2 miejsce ilość zawodników + 3 pkt
     - 3 miejsce ilość zawodników + 1 pkt
     - 4 miejsce ilość zawodników
     - każde następne miejsce minus 1 pkt
     - w przypadku zdobycia równej ilości punktów w łącznej klasyfikacji o pierwszym miejscu
        decydują wyższe miejsce w finałowym turnieju (przy rozegranych 2 turniejach-wyższe
        miejsce w 2 turnieju, przy rozegranych 3 turniejach- wyższe miejsce w 3 turnieju).
10. Uczestnik zgłaszając się do turnieju i przystępując do gry oświadcza, że jest w pełni     
     zdrowy  i nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu. Uczestnik bierze udział w turnieju
     na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
     Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w szatniach.
11. Wyżywienie we własnym zakresie.    
12. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w turniejach zaliczanych do punktacji przewidziane
     są medale i dyplomy. Pozostali zawodnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
     W klasyfikacji łącznej za zajęcie pierwszych trzech miejsc statuetki i dyplomy, pozostali 
     uczestnicy dyplomy uczestnictwa. W klasyfikacji łącznej statuetki zostaną wręczone
     zawodnikom uczestniczącym minimum w dwóch turniejach (dzieci i młodzież)
13. Wpisowe do turnieju: do lat 18 15,00 zł/zawodnik ,
      powyżej 18 lat 20 zł/zawodnik x ilość gier
(nie dotyczy zawodników UKS "KOPERNIK"  
     Słupca z uregulowanymi składkami)
14. Koszty organizacji mistrzostw, zakupu nagród pokrywa Urząd Miasta, MOSiR, Sekcja 
     Badmintona UKS "KOPERNIK" Słupca, sponsorzy.
15. Sponsorzy turniejów: 
     - Burmistrz Miasta Słupca
     - Ministerstwo Sportu i Turystyki
     - UKS "KOPERNIK" Słupca
16. Turniej rozegrany zostanie lotkami syntetycznymi . Z zgodą przeciwnika dopuszcza się
     grę lotkami piórowymi
17. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry.
18 Sędzia Główny: Andrzej Kończak.
19. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
20. Osoba zgłaszająca się do turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie/publikację swoich 
     danych osobowych na stronach internetowych Badmintona Słupeckiego i mediów
    lokalnych:  www.badmintonslupca.com.pl , www.mosirslupca.pl , www.slupca.pl ,
    www.twojaslupca.pl. i innych.
21.Turniej odbywa się z zachowaniem środków bezpieczeństwa  w związku z występującą 
     sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju tj.
z pandemią COVID-19,
     będzie rozegrany zgodnie z warunkami organizacji zawodów badmintona w Polsce 
     zatwierdzonymi przez PZBad ( witryna internetowa PZBad) 

      Obowiązuje każdorazowe dezynfekowanie rąk przy wejściu na halę i noszenie  
      maseczek przez zawodników, zawodniczki (poza rozgrywaniem meczy), trenerów
       i opiekunów na terenie hali.
22.
Każdy zawodnik/czka, osoba towarzysząca zgłoszone do zawodów zobligowane są do
     przywiezienia wypełnionego kwestionariusza i oświadczenia o stanie swojego zdrowia
     i przedstawienie go organizatorowi w dniu turnieju.
    
kwestionariusz covidowy:  zawodnicy, osoby towarzyszące (obowiązkowy) 
      należy złożyć przed turniejem w Biurze Zawodów; warunek dopuszczenia do
      turnieju
      do pobrania  tutaj ....

     Turniej będzie rozegrany zgodnie z warunkami organizacji zawodów badmintona w Polsce
     w związku z COVID-19 zatwierdzonymi przez PZBad ( witryna internetowa PZBad) 

23. Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów. Rozstrzygnięcia
      te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Niestosowne zachowanie i nie
      dostosowanie się do decyzji sędziego  GŁÓWNEGO TURNIEJU będzie karane
      wykluczeniem z turnieju.

21. Wszystkie dodatkowe informacje szczegółowe: Jerzy Bania - mobile: 696 445 176
      e-mail: jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl

 

 

                                                                                                       góra strony