strona główna

O nas

archiwum

turnieje

galeria

kontakt

                             


     27 Mistrzostwa Miasta  

     Słupca w Badmintonie
                 2024 r


                        
Regulamin i Program 

             


27 Mistrzostwa Miasta Słupca w Badmintonie 2024 - Program i regulamin

W kategorii dzieci i młodzieży rozegrane zostaną gry pojedyncze chłopców i dziewcząt:
-klasy   I-II    SP
-klasy  III-IV  SP
-klasy   V-VI  SP
-klasy VII-VIIISP
-klasy  I-IV  SPP

W 2024 roku będą to 27 Mistrzostwa Miasta Słupca w Badmintonie.
Turnieje zostaną rozegrane w następujących terminach:

    I - turniej 20.01.2024r (sobota)     - gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik 
                                                     młodszy, młodzik, junior
        zgłoszenia do gry do 15.01.204r (poniedziałek)
   II - turniej 10.02.2024r (sobota)     - gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik 
                                                     młodszy, młodzik, junior
       
zgłoszenia do gry do 05.02.2024r (poniedziałek)
  III- turniej 23.03.2024r (sobota)     - gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik 
                                                    młodszy, młodzik, junior
          zgłoszenia do gry do 18.03.2024r (poniedziałek)

zmiana terminu i miejsca rozegrania turnieju III finał:
 
   III- turniej 09.03.2024r (sobota)     - gry pojedyncze dziewczęta i chłopcy: dzieci, młodzik 
                                                    młodszy, młodzik, junior
          zgłoszenia do gry do 05.03.2024r (wtorek)
         miejsce: sala gimnastyczna w KOSZUTACH; 62-400 SŁUPCA, KOSZUTY 17

Zgłoszenia do gry e-mailem: jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl,

Program TURNIEJ I DZIECI, MŁODZIEŻ

     -  845  - 915 - weryfikacja zgłoszeń
     -  915  - 930 - losowanie
     -  930  - rozpoczęcie gier - 5 boisk

     UWAGA: SĄ TO ORIENTACYJNE TERMINY ROZPOCZĘCIA GIER, MOGĄ ULEC ZMIANIE W   
            ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI UCZESTNIKÓW. W ZWIĄZKU Z TYM PROSZĘ BYĆ
            PRZYGOTOWANYM DO ROZPOCZĘCIA GIER O GODZINĘ WCZEŚNIEJ!

Regulamin 27 Mistrzostw Miasta Słupca w Badmintonie
2024 rok

  1. Organizatorem turnieju jest Sekcja Badmintona UKSK "KOPERNIK" Słupca, MOSiR Słupca,
      Urząd Miasta Słupca,
      PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ MINISTRSTWO SPORTU I TURYSTYKI
  2. Celem zawodów jest popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży i starszych.
     Umożliwienie rywalizacji uczestników w kategoriach wiekowych.
  3. Turnieje rozegrane zostaną w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców, kobiet
      i mężczyzn:
      - dzieci (kl.I-II)                                  
      - młodzik młodszy (kl.III-IV\)
      - młodzik (kl.V-VI)
      - junior młodszy (gimnazjum)
      - junior (szkoły ponadgimnazjalne)                       
    

  4. System rozgrywania turnieju uzależniony od ilości zgłoszeń. Przewidywany jest system
      grupowo-pucharowy.
      W przypadku zgłoszenia więcej niż 12 zawodników (gry pojedyncze) w jednej kategorii
      przewidywany jest system pucharowy      

      Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnieju w przypadku braku
      odpowiedniej ilości zgłoszeń w terminie podanym w informacji o turnieju.

  5. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów: sety - dzieci, młodzik młodszy do 15,
      młodzik, junior młodszy do 21; w zależności od ilości startujących sety mogą  zostać
      skrócone do 15,
  6. Miejsce rozegrania turnieju: Słupca, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kopernika 13,
                                           Koszuty, sala gimnastyczna, KOSZUTY 17    
  7. Punktacja:
     - do Mistrzostw zalicza się punkty zdobyte w trzech turniejach (dzieci i młodzież)      
       według klucza:
     - 1 miejsce ilość zawodników + 5 pkt
     - 2 miejsce ilość zawodników + 3 pkt
     - 3 miejsce ilość zawodników + 1 pkt
     - 4 miejsce ilość zawodników
     - każde następne miejsce minus 1 pkt
     - w przypadku zdobycia równej ilości punktów w łącznej klasyfikacji o pierwszym miejscu
        decydują wyższe miejsce w finałowym turnieju (przy rozegranych 3 turniejach-wyższe
        miejsce w 3 turnieju).
 8. Uczestnik zgłaszając się do turnieju i przystępując do gry oświadcza, że jest w pełni     
     zdrowy  i nie ma przeciwwskazań do uprawiania sportu. Uczestnik bierze udział w turnieju
     na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
     Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w szatniach.
 9. Wyżywienie we własnym zakresie.    
10. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w turniejach zaliczanych do punktacji przewidziane
     są medale i dyplomy. Pozostali zawodnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
     W klasyfikacji łącznej za zajęcie pierwszych trzech miejsc patery i dyplomy, pozostali 
     uczestnicy dyplomy uczestnictwa. W klasyfikacji łącznej patery zostaną wręczone
     zawodnikom uczestniczącym minimum w dwóch turniejach (dzieci i młodzież). w pierwszej
     kolejności będą klasyfikowani zawodnicy biorący udział w 3 turniejach, następnie biorący
     udział w2 turniejach.

     W śród uczestników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe wg możliwości organizatora
11. Wpisowe do turnieju:15,00 zł/zawodnik ,
     
(nie dotyczy zawodników UKS "KOPERNIK")  
     Słupca z uregulowanymi składkami)
12. Koszty organizacji mistrzostw, zakupu nagród pokrywa Urząd Miasta, MOSiR, Sekcja 
     Badmintona UKS "KOPERNIK" Słupca, sponsorzy.
13. Sponsorzy turniejów: 
     - Burmistrz Miasta Słupca
     - Ministerstwo Sportu i Turystyki
     - UKS "KOPERNIK" Słupca
14. Turniej rozegrany zostanie lotkami syntetycznymi . Z zgodą przeciwnika dopuszcza się
     grę lotkami piórowymi
15. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry.
16 Sędzia Główny: Andrzej Kończak.
17. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
18. Osoba zgłaszająca się do turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie/publikację swoich 
     danych osobowych na stronach internetowych Badmintona Słupeckiego i mediów
    lokalnych:  www.badmintonslupca.com.pl , www.mosirslupca.pl , www.slupca.pl ,
    www.twojaslupca.pl. i innych.
 
19. Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów. Rozstrzygnięcia
      te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Niestosowne zachowanie i nie
      dostosowanie się do decyzji sędziego  GŁÓWNEGO TURNIEJU będzie karane
      wykluczeniem z turnieju.

20. Wszystkie dodatkowe informacje szczegółowe: Jerzy Bania - mobile: 696 445 176
      e-mail: jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl

 

 

                                                                                                       góra strony