Turniej Badmintona z okazji "Dnia Niepodległości"
05.11.2005R

Regulamin Turnieju
 

  1. Organizatorem turnieju jest Sekcja Badmintona, MOSiR Słupca.    
  2. Celem zawodów jest popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży i starszych.
     Umożliwienie rywalizacji uczestników w kategoriach wiekowych.
  3. Turnieje rozegrane zostaną w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców i starszych:
      - dzieci (kl.I-III)                                  
      - młodzik (kl.IV-VI)
      - junior młodszy (gimnazjum)                   
      - junior (szkoły ponadgimnazjalne)
      - do ... lat
      - powyżej ... lat
      - dwie ostatnie kategorie w zależności od ilości uczestników
  4. Rodzaj gier: pojedyncze
  5. System rozgrywania turnieju uzależniony od ilości zgłoszeń. Przewidywany jest system
      grupowo-pucharowy.
  6. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów: dziewczęta, kobiety do 11 punktów,
      chłopcy i mężczyźni do 15 punktów.
  7. Miejsce rozegrania turnieju: Słupca, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kopernika 13,
      5 boisk.
  8. Termin: 05.11.2005r-turniej jednodniowy.
      Program:
                 - 845 zapisy
                 - 915 losowanie
                 - 930 rozpoczęcie gier
                 - prosi się zawodników przyjezdnych o wcześniejsze potwierdzenie udziału.
  9. Każdy uczestnik turnieju startuje na własną odpowiedzialność.
     Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w szatniach.
     Wyżywienie we własnym zakresie.
10. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w turnieju przewidziane są dyplomy i medale.        
     Pozostali zawodnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.   
11. Koszty organizacji turnieju pokrywa: MOSiR Słupca, Sekcj Badmintona w SLupcy,    
     MZWiK Słupca. PLASTOLAN Słupca,       
12. Turniej rozegrany zostanie lotkami syntetycznymi Yonex Mavis 350.
13. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry.
14. Sędzia Główny: Tadeusz Krupczyński, Andrzej Kończak
14. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
15. Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów. Rozstrzygnięcia te są ostateczne
     i nie podlegają zaskarżeniu.
16. Wszystkie dodatkowe informacje szczegółowe: Jerzy Bania - tel. kom. 500 112 130
      e-mail:jerzy.bania_xl@wp.pl, badminton@badmintonslupca.com.pl