X Gala Sportu Powiatu Słupeckiego 2010
Słupca, 11.02.2010r