Gala Sportu Powiatu Słupeckiego 2006
Słupca, 07.02.2007r