Gala Sportu Powiatu Słupeckiego 2007
Słupca, 18.02.2008r