Gala Sportu Powiatu Słupeckiego 2009
Słupca, 12.02.2009r