Turniej Badmintona "JESIEŃ Z BADMINTONEM W SŁUPCY"

Słupca, 17.09.2011r, 08.10.2011r, 22.10.2011r


 


Program:
     - 845 - 900 - zapisy (uczestnicy z poza Słupcy proszeni są o potwierdzenie udziału        
                       na 2 dni wcześniej o daty turnieju)- dzieci, młodzik, junior młodszy
     - 900 - 930 - losowanie dzieci, młodzik, junior młodszy
     - 930 - rozpoczęcie gier

     - 1100 -1115 -zapisy (uczestnicy z poza Słupcy proszeni są o potwierdzenie udziału        
                        na 2 dni wcześniej o daty turnieju)- junior, do 40 lat, powyżej 40 lat
     - 1115 - 1130-losowanie junior, do 40 lat, powyżej 40 lat
     - 1130 - rozpoczęcie gier

Regulamin

  1. Organizatorem turnieju jest Sekcja Badmintona UKS "KOPERNIK" Słupca, MOSiR Słupca
  2. Celem zawodów jest popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży i starszych.
     Umożliwienie rywalizacji uczestników w kategoriach wiekowych.
  3. Turnieje rozegrane zostaną w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców, kobiet
      i mężczyzn:
      - dzieci (kl.I-III)                                  
      - młodzik (kl.IV-VI)
      - junior młodszy (gimnazjum)                  
      - junior (szkoły ponad gimnazjalne)
      - do 40 lat
      - powyżej 40 lat (kategorie do 40 i powyżej 40 mogą ulec zmianie w zależności od ilości
        zgłoszeń)
  4. System rozgrywania turnieju uzależniony od ilości zgłoszeń. Przewidywany jest system
      grupowo-pucharowy.
  5. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów: kategoria dzieci do 15 punktów,
      junior młodszy, junior faza grupowa do 15 punktów; faza pucharowa do 21
      punktów, pozostałe kategorie do 21 punktów.
  6. Miejsce rozegrania turnieju: Słupca, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kopernika 13,
      5 boisk.
  7. Termin: 17 wrzesień 2011r (sobota), 08 październik 2011r (sobota), 22 październik 2011r
      (sobota)
  8. Każdy uczestnik turnieju startuje na własną odpowiedzialność.
     Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w szatniach.
  9. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w turnieju zawodnicy otrzymują  okolicznościowe 
     medale, dyplomy. Pozostali zawodnicy otrzymują  dyplomy uczestnictwa.
10. Wpisowe do turnieju: do lat 18 5,00 zł/zawodnik , powyżej 18 lat 10 zł/zawodnik (nie
     dotyczy zawodników UKS "KOPERNIK" Słupca z uregulowanymi składkami)
11. Koszty organizacji turnieju pokrywa Organizator 
     Sponsorzy: PLASTOLAN Polska Sp. z o.o. Słupca, M-M Mechanika Maszyn Wrocław.
12. Lotka turniejowa -  syntetyczna WILSON. Za zgodą przeciwnika
     dopuszcza się grę lotkami piórowymi.
13. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry.
14. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
15. Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów. Rozstrzygnięcia te są ostateczne
     i nie podlegają zaskarżeniu.
16. Wszystkie dodatkowe informacje szczegółowe: Jerzy Bania - tel. kom. 500 112 130
e-mail: jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl