Turniej Badmintona "JESIEŃ Z BADMINTONEM
W SŁUPCY 2015"

                            Słupca, 10.10.2015r


 


Program:
     - 855 - 915 - weryfikacja zgłoszeń, losowanie do 40 lat, powyżej 40 lat
   
     - 920 - rozpoczęcie gier

Regulamin

  1. Organizatorem turnieju jest Sekcja Badmintona UKS "KOPERNIK" Słupca, MOSiR Słupca
  2. Celem zawodów jest popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży i starszych.
     Umożliwienie rywalizacji uczestników w kategoriach wiekowych.
  3. Turnieje rozegrane zostaną w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
     
      - gry pojedyncze; kobiet i mężczyzn do 40 lat i powyżej 40 lat
      - gry parami; kobiet i mężczyzn, mieszane do 40 lat i powyżej 40 lat                        
     
      - w przypadku małej ilości zgłoszeń kategorie  mogą być łączone.
        
  4. System rozgrywania turnieju uzależniony od ilości zgłoszeń. Przewidywany jest system
      grupowo-pucharowy.
  5. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów: do 21 punktów.
     
  6. Miejsce rozegrania turnieju: Słupca, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kopernika 13,
      5 boisk.
  7. Termin:
10 październik 2015r (sobota)

  8. Termin zgłoszeń: 06.10.2015r (wtorek) do godziny 2200
  9. Każdy uczestnik turnieju startuje na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie we
      własnym zakresie.
     Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w szatniach.
10  . Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w turnieju zawodnicy otrzymują  okolicznościowe 
     medale, dyplomy. Pozostali zawodnicy otrzymują  dyplomy uczestnictwa.
11. Wpisowe do turnieju: gra pojedyncza 10zł/osoba, gra parami 20zł/para
   
12. Koszty organizacji turnieju pokrywa Organizator 
     Sponsorzy: PLASTOLAN Polska Sp. z o.o. Słupca
13. Lotka turniejowa -  syntetyczna Victor, Yonex.
     Za zgodą przeciwnika dopuszcza się grę lotkami piórowymi.
14. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry PZBad.
15. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
16. Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów. Rozstrzygnięcia te są ostateczne
     i nie podlegają zaskarżeniu.
17. Wszystkie dodatkowe informacje szczegółowe: Jerzy Bania - tel. kom. 500 112 130
e-mail: jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl