Turniej Badmintona "JESIEŃ Z BADMINTONEM
W SŁUPCY 2016"

                           Słupca, 15.10.2016r


 


Turniej
współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki


Program:
     - 855 - 915 - weryfikacja zgłoszeń, losowanie do 40 lat, powyżej 40 lat
   
     - 920 - rozpoczęcie gier

Regulamin

  1. Organizatorem turnieju jest Sekcja Badmintona UKS "KOPERNIK" Słupca, MOSiR Słupca
  2. Celem zawodów jest popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży i starszych.
     Umożliwienie rywalizacji uczestników w kategoriach wiekowych.
  3. Turnieje rozegrane zostaną w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
     
      - gry pojedyncze; kobiet i mężczyzn do 40 lat i powyżej 40 lat
      - gry parami; kobiet i mężczyzn, mieszane do 40 lat i powyżej 40 lat                        
     
      - w przypadku małej ilości zgłoszeń kategorie  mogą być łączone.
        
  4. System rozgrywania turnieju uzależniony od ilości zgłoszeń. Przewidywany jest system
      grupowo-pucharowy.
  5. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów: do 21 punktów.
     
  6. Miejsce rozegrania turnieju: Słupca, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kopernika 13,
      5 boisk.
  7. Termin:
15 październik 2016r (sobota)

  8. Termin zgłoszeń: 12.10.2016r (środa) do godziny 2200
  9. Uczestnik zgłaszając się do turnieju oświadcza, że jest w pełni zdrowy i nie ma
      przeciwwskazań do uprawiania sportu. Uczestnik bierze udział w turnieju na własną
      odpowiedzialność. Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
     Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w szatniach.
10. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w turnieju zawodnicy otrzymują  okolicznościowe 
     medale, dyplomy. Pozostali zawodnicy otrzymują  dyplomy uczestnictwa.
11. Wpisowe do turnieju: gra pojedyncza 10zł/osoba, gra parami 20zł/para
12. Osoba zgłaszająca się do turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie/publikację swoich
     danych osobowych na stronach internetowych Badmintona Słupeckiego:
     www.badmintonslupca.com.pl
   
13. Koszty organizacji turnieju pokrywa Organizator,
     Turniej współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 
     Sponsorzy: PLASTOLAN Polska Sp. z o.o. Słupca
14. Lotka turniejowa -  syntetyczna Victor, Yonex.
     Za zgodą przeciwnika dopuszcza się grę lotkami piórowymi.
15. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry PZBad.
16. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
17. Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów. Rozstrzygnięcia te są ostateczne
     i nie podlegają zaskarżeniu.
18. Wszystkie dodatkowe informacje szczegółowe: Jerzy Bania - tel. kom. 500 112 130
e-mail: jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl