Turniej Badmintona "JESIEŃ Z BADMINTONEM W SŁUPCY 2015"
dzieci i młodzież

                                     Słupca, 24.09.2016r

 

 

Turniej współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Program:
     - 845 - 900 - weryfikacja zgłoszeń - dzieci, młodzik młodszy, młodzik,
                             junior młodszy, junior

     - 900 - 930 - losowanie dzieci, młodzik młodszy, młodzik,  junior młodszy, junior
     - 930 - rozpoczęcie gier

     - 1630 - planowane zakończenie gier i rozdanie dyplomów i medali

Regulamin

  1. Organizatorem turnieju jest Sekcja Badmintona UKS "KOPERNIK" Słupca, MOSiR Słupca
  2. Celem zawodów jest popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży i starszych.
     Umożliwienie rywalizacji uczestników w kategoriach wiekowych.
  3. Turnieje rozegrane zostaną w kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców:
      - dzieci (kl.I-II) gry pojedyncze
      - młodzik młodszy (kl.III-IV) gry pojedyncze                                  
      - młodzik (kl.V-VI) gry pojedyncze
      - junior młodszy (gimnazjum) gry pojedyncze                  
      - junior (szkoły ponad gimnazjalne) gry pojedyncze
      - w przypadku małej ilości zgłoszeń kategorie następujące po sobie mogą być łączone.
        nie dotyczy kategorii dzieci.
      - po analizie zgłoszeń do gier pojedynczych zostanie podjęta decyzja o możliwości
        rozegrania gier parami w kategoriach młodzik, junior młodszy, junior.
  4. System rozgrywania turnieju uzależniony od ilości zgłoszeń. Przewidywany jest system
      grupowo-pucharowy.
  5. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów: kategoria dzieci, młodzik młodszy do
     15 punktów, młodzik, junior młodszy, junior do 21 punktów.
  6. Miejsce rozegrania turnieju: Słupca, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Kopernika 13,
      5 boisk.
  7. Termin:
24 wrzesień 2016r (sobota), zgłoszenia do turnieju do dnia 21.09.2016r
      godz. 2200 na adres email: jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl

  8. Każdy uczestnik turnieju startuje na własną odpowiedzialność. Ubezpieczenie we
      własnym zakresie.
     Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w szatniach.
  9. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w turnieju zawodnicy otrzymują  okolicznościowe 
     medale, dyplomy. Pozostali zawodnicy otrzymują  dyplomy uczestnictwa.
10. Wpisowe do turnieju: do lat 18 5,00 zł/zawodnik , powyżej 18 lat 10 zł/zawodnik (nie
     dotyczy zawodników UKS "KOPERNIK" Słupca z uregulowanymi składkami)
11. Koszty organizacji turnieju pokrywa Organizator 
     Turniej współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
     Sponsorzy: PLASTOLAN Polska Sp. z o.o. Słupca,
12. Lotka turniejowa -  syntetyczna Yonex. Za zgodą przeciwnika
     dopuszcza się grę lotkami piórowymi.
13. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry PZBad.
14. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi.
15. Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów. Rozstrzygnięcia te są ostateczne
     i nie podlegają zaskarżeniu.
16. Wszystkie dodatkowe informacje szczegółowe: Jerzy Bania - tel. kom. 500 112 130
e-mail: jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl