Turniej współfinansowany przez MSiT

    

"SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL CUP 2017"
XII Rodzinny Turniej Badmintona w Słupcy
25.11.2017r

 

Regulamin Turnieju

  1.  Organizatorem turnieju jest SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL Słupca,
      Sekcja Badmintona UKS "KOPERNIK" Słupca,
      MOSiR Słupca.    
  2. Celem zawodów jest popularyzacja badmintona wśród dzieci,
      młodzieży i starszych. Integracja rodzin grających w badmintona
  3. Turniej rozegrany zostanie w kategorii:
      a/ Szkoły Podstawowe kl. I-IV (pary, pary mieszane)
      b/ Szkoły Podstawowe kl. V-VII i Gimnazjum kl. II-III (pary, pary mieszane)
      c/ OPEN (pary, pary mieszane)
  4. Turniej drużynowy
drużynę stanowi rodzina o bliskim stopniu 
      pokrewieństwa, tata, mama, dziadek, babcia, wujek, ciocia (brat, 
      siostra  rodziców) i dziecko
:
dwie gry pojedyncze, jedna gra podwójna.
  5. System rozgrywania turnieju grupowo-pucharowy do 8 drużyn w kategorii lub pucharowy      
      w przypadku większej ilości drużyn
  6. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów: gra pojedyncza do
      15 punktów, gra podwójna do 15 punktów.
  7. Zasięg: ogólny
  8. Miejsce rozegrania turnieju: Słupca, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul.
      Kopernika 13, 5 boisk.
  9. Termin: 25.11.2017r (SOBOTA)-turniej jednodniowy.
      Program:
                 -   845 zapisy
                 -   915 losowanie
                 -   930 rozpoczęcie gier
                 - drużyny z poza Słupcy zgłoszenia do 23.11.2017r e-mail:
                   jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl
10. Uczestnik zgłaszając się do turnieju oświadcza, że jest w pełni zdrowy i nie ma
     przeciwwskazań do uprawiania sportu. Uczestnik bierze udział w turnieju na własną
     odpowiedzialność. Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
     Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na
     sali lub w szatniach.
     Wyżywienie we własnym zakresie.
11. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w turnieju przewidziane są
     dyplomy, medale i puchary dla zwycięzców, nagrody rzeczowe będą losowane w śród
     uczestników obecnych na sali w trakcie zakończenia turnieju.
     Pozostali zawodnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.   
12. Główny sponsor turnieju: SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL Słupca przy 
     współudziale PLASTOLAN Słupca. puchary funduje Burmistrz Miasta Słupca.  
13. Turniej rozegrany zostanie lotkami syntetycznymi .
14. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry.
15. Sędzia Główny: Andrzej Kończak.
16. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
      organizatorowi.
17. Osoba zgłaszająca się do turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie/publikację swoich danych
     osobowych na stronach internetowych Badmintona Słupeckiego: 
     www.badmintonslupca.com.pl
18. Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów. Rozstrzygnięcia
      te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Niestosowne zachowanie i nie
      dostosowanie się do decyzji sędziego będzie karane wykluczeniem
      z turnieju.

19. Wszystkie dodatkowe informacje szczegółowe: Jerzy Bania - mobile: 500 112 130
      e-mail: jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl