turniej współfinansowany przez

"SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL CUP 2021"

      XVIII Rodzinny Turniej Badmintona w Słupca
27.11.2021r
                                                            

Regulamin Turnieju

  1.  Organizatorem turnieju jest SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL Słupca,
      Sekcja Badmintona UKS "KOPERNIK" Słupca, MOSiR Słupca, Urząd Miasta Słupca.    
  2. Celem zawodów jest popularyzacja badmintona wśród dzieci,
      młodzieży i starszych. Integracja rodzin grających w badmintona
  3. Turniej rozegrany zostanie w kategorii:
      a/ Szkoły Podstawowe kl. I-IV (pary, pary mieszane - dorosły + dziecko )
      b/ OPEN (pary, pary mieszane - dorosły + dziecko)
  4. Turniej drużynowy
drużynę stanowi rodzina o bliskim stopniu 
      pokrewieństwa, tata, mama, dziadek, babcia, wujek, ciocia (brat, 
      siostra  rodziców) i dziecko
:
dwie gry pojedyncze, jedna gra podwójna.
  5. System rozgrywania turnieju grupowo-pucharowy do 8 drużyn w kategorii lub pucharowy      
      w przypadku większej ilości drużyn,
  6. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów: gra pojedyncza do
      15 punktów, gra podwójna do 15 punktów.
  7. Zasięg: ogólny
  8. Miejsce rozegrania turnieju: Słupca, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul.
      Kopernika 13, 5 boisk.
  9. Termin: 27.11.2021r (SOBOTA)-turniej jednodniowy.
      Program:
                 -   845 zapisy
                 -   915 losowanie
                 -   930 rozpoczęcie gier
                 -  zgłoszenia do 24.11.2021r (środa), zakwalifikowanie do turnieju - decyduje
                         kolejność zgłoszeń - łączna ilość drużyn została określona na 16
      
e-mail:jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl
10. Uczestnik zgłaszając się do turnieju oświadcza, że jest w pełni zdrowy i nie ma
     przeciwwskazań do uprawiania sportu. Uczestnik bierze udział w turnieju na własną
     odpowiedzialność. Uczestnicy ubezpieczają się od NNW we własnym zakresie.
     Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na
     sali lub w szatniach. Wyżywienie we własnym zakresie.
11. Za zajęcie pierwszych trzech miejsc w turnieju przewidziane są
     dyplomy, medale i puchary dla zwycięzców, nagrody rzeczowe będą losowane w śród
     uczestników obecnych na sali w trakcie zakończenia turnieju.
     Pozostali zawodnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.   
12. Główny sponsor turnieju: SALZGITTER MANNESMANN STAHLHANDEL Słupca
    
 Pozostali współorganizatorzy turnieju: Urząd Miasta Słupca - Burmistrz Miasta Słupca, MSiT,
     MOSiR Słupca, UKS "KOPERNIK" Słupca  
13. Turniej rozegrany zostanie lotkami syntetycznymi .
14. W zawodach obowiązują aktualne przepisy gry.
15. Sędzia Główny: Andrzej Kończak.
16. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje wyłącznie
      organizatorowi.
17. Osoba zgłaszająca się do turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie/publikację swoich danych
     osobowych na stronach internetowych Badmintona Słupeckiego i mediów lokalnych: 
     www.badmintonslupca.com.pl , www.mosirslupca.pl , www.slupca.pl , www.twojaslupca.pl.   
     i innych.
18.Turniej odbywa się z zachowaniem środków bezpieczeństwa  w związku z występującą 
     sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju tj.
z pandemią COVID-19,
     będzie rozegrany zgodnie z warunkami organizacji zawodów badmintona w Polsce 
     zatwierdzonymi przez PZBad ( witryna internetowa PZBad) 

      Obowiązuje każdorazowe dezynfekowanie rąk przy wejściu na halę i noszenie  
      maseczek przez zawodników, zawodniczki (poza rozgrywaniem meczy), trenerów
       i opiekunów na terenie hali.
19.
Każdy zawodnik/czka, osoba towarzysząca zgłoszone do zawodów zobligowane są do
     przywiezienia wypełnionego kwestionariusza i oświadczenia o stanie swojego zdrowia
     i przedstawienie go organizatorowi w dniu turnieju.
    
kwestionariusz covidowy:  zawodnicy, osoby towarzyszące (obowiązkowy)
      do pobrania  tutaj ....

     Turniej będzie rozegrany zgodnie z warunkami organizacji zawodów badmintona w Polsce
     w związku z COVID-19 zatwierdzonymi przez PZBad ( witryna internetowa PZBad) 

20. Ewentualne protesty rozstrzyga organizator zawodów. Rozstrzygnięcia
      te są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. Niestosowne zachowanie i nie
      dostosowanie się do decyzji sędziego  GŁÓWNEGO TURNIEJU będzie karane
      wykluczeniem z turnieju.

21. Wszystkie dodatkowe informacje szczegółowe: Jerzy Bania - mobile: 696 445 176
      e-mail: jerzy.bania@badmintonslupca.com.pl